ÇELİKER, Halim

Halim ÇELİKER ,"İsimsiz",1993,T.Ü.Yağlıboya,70x90 cm.
Halim ÇELİKER,"İsimsiz",1993, T.Ü.Yağlıboya,70x90 cm.
Halim ÇELİKER,"İsimsiz",2003, T.Ü.Yağlıboya,114x64 cm.
Halim ÇELİKER , "Engin ATAÇ Portresi" ,T.Ü. Yağlıboya,75x61 cm.
ÇELİKER, Halim ( Balıkesir, 1961 )
1985’te MSÜGSF Resim Bölümü’nü bitirdi. Ertesi yıl Avusturya’da, Salzburg Yaz Akademisi’ne devam etti. 1987’de Anadolu Üniversitesi U.G.S.Y.O. Resim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992’de MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sanatta yeterlik derecesi aldı. İlk kişisel sergisini, 1980’de Bursa’da (Devlet Galerisi) açtı. Halen, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Rengin ağırlıklı bir işlev taşıdığı ve hacimselliğin soyut planda vurgulandığı bir sanat anlayışını benimsemekte, anatomik yapıyı (bedensellik), espas duygusunun çevrelediği bir atmosfer içinde, insan ve boşluk ilişkisini temel alan bir doğrultu üzerinde değerlendirmektedir. Çeliker graduated from the Mimar Sinan University, Fine Arts Faculty in 1985. The following year, he studied at Salzburg Summer Academy in Austria. In 1987, he started working at Anadolu University UGSYO, Department of Painting as an assistant. In 1992, he received his PhD degree from the Social Sciences Institute at Mimar Sinan University. He held his first solo exhibition at the State Gallery in Bursa in 1980. He is currently working as a lecturer at Marmara University, Atatürk Education Faculty, Fine Arts Teaching Department of Painting. He adopts a concept of art in which color has a predominant function and the volumetry is emphasized in an abstract plan. Thus, he depicts the anatomical structure in an ambience which is enclosed by the impression of space and a method based on the relationship between human and space.
Ödüller: 
1985 Şeref Akdik Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1985 İÜ Gençlik Yılı Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1988 Eskişehir Valiliği Lületaşı Festivali Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1991 TPAO 10. Geleneksel Atatürk Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1991 Kültür bakanlığı 3. Mevlana Resim Yarışması (2.lik Ödülü)