ÇİZER, Sevim

Sevim ÇİZER,  "Box", Seramik-Raku,25x25x18 cm.
ÇİZER, Sevim ( Muğla, 1951 )
1974 yılında İDGSA Dekoratif Sanatlar Bölümü Seramik Dalı’ndan mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanatta yeterlik yaptı. 5 kişisel sergi açtı, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sanat etkinliklerine katıldı. Devlet Seramik Başarı Ödülü’nü iki kez aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1997 yılından itibaren İzmir’de düzenlenen Uluslararası Seramik Workshop’u Terra Sigilata ve Lüster ile ilgili araştırma, uygulama ve makaleleri vardır. Çızer graduated from the Ceramics Program in the Department of Decorative Arts at the Istanbul State Academy of Fine Arts in 1974. She received her proficiency in arts from the Graduate School of Social Sciences at Dokuz Eylül University. She has held five solo exhibitions, and has taken part in numerous national and international art events. She received the State Achievement Award in Ceramics twice and is a faculty member at the Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylül University. She has taken part in the organization of International Ceramics Workshops held in Izmir since 1997 and has works and publications on Terra Sigillata and Luster. http://sevimcizer.net