ÇOKAY, Nevin

Nevin ÇOKAY ,"Kompozisyon", T.Ü.Yağlıboya,70x50 cm.
ÇOKAY, Nevin ( İstanbul, 1930 )
1953’te İDGSA Resim Bölümü Bedri Rahmi atölyesinden mezun oldu. Çalışmalarını, İstanbul’da serbest sanatçı olarak sürdürmektedir. Çokay graduated from the Bedri Rahmi Atelier in the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Art (IDGSA) in 1953. She continues her work in Istanbul as a freelance artist.   Sanat özellikleri: Yöresel konuları, figüratif bir anlayış çerçevesinde yorumladığı resimlerinde, ölçülü biçim bozma yöntemi kendini gösterir. In her paintings, she uses proportionate form deformation to reflect regional topics which she interprets from a figurative perspective.