ÖZEN, Dinçer

Dinçer ÖZEN,"İsimsiz",1985,Tuval Üzerine Yağlıboya,53x69 cm.
ÖZEN, Dinçer ( Polatlı, 1951 )
1973 yılında G.E.E. Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi U.G.S.Y.O’da öğretim görevlisi olduktan sonra lisans tamamlayarak 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sanatta yeterlik yaptı. Kişisel sergiler açtı, çok sayıda karma sergiye katılan Özen, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü Öğretim Üyesidir. Önemli iki ödülü; 1986 AÜ Resim-Heykel Lületaşı Yarışması Jüri Özel Ödülü, 1988 DYO Resim Yarışması Mansiyon. Dinçer Özen’in resimleri yabancılaşma kavramının sonuçlarından olan yalnız insan ve yalnız doğanın eşbiçimi (izomorf) ya da at ve doğanın es biçiminin (Simültane) renk zıtlığı ile anlatımıdır. Özen graduated from the Department of Arts and Crafts at Gazi Education Institute in 1973. In 1986, while working as an instructor in the School of Fine Arts at Anadolu University, he received his BA degree. He received his proficiency in arts degree from the Graduate School of Social Sciences at Dokuz Eylül University. He has had many solo exhibitions and participated in group exhibitions. Özen is currently a faculty member in the Faculty of Fine Arts at Anadolu University. Among his significant awards are the Jury Award in the Painting, Sculpture and Meerschaum Competition at Anadolu University in 1986 and an Honorable Mention at the DYO Painting Competition in 1988. Özen’s works are characterized by the concept of alienation which is a result of lonely man and the isomorph of lonely nature (ISOMORPH) or by the color contrast in the isomorph of horse and the nature.