ÖZET, Mehmet

Mehmet ÖZET, "İsimsiz", K. Üzerine Yağlıboya,28x28 cm.
ÖZET, Mehmet ( Kütahya-Tavşanlı, 1942 )
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. İhtisasını ABD The University of NEBRASKA Academy of Fine Art’da, yüksek lisansını Educater painter Prof. Norman Lundin ile beraber çalışarak tamamladı. Misafir öğrenci olarak önce George Town University of Washington D.C, sonra da University of Washington State- Fine Art Faculty- Seatle da Educator-Painter Prof. Spencer Moseley ile beraber çalışmalarına devam etti. 1982’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ndeki görevine devam etti. Sanatçı yurtiçi ve yurtdışında toplam 32 sergi düzenlemiş, 150’nin üzerinde karma ve yarışmalı sergiye katılmıştır Özet graduated from the Department of Arts and Crafts at the Gazi Education Institute. He received specialist training in the Academy of Fine Arts at the University of Nebraska in the US, and received his MA, working with the educator painter Norman Lundin. He was a guest student, first at George Town University in Washington D.C., then at the University of Washington State, Fine Arts Faculty, Seattle, and worked with educator painter Spencer Moseley. He continued to teach in the Department of Painting in the Atatürk Education Faculty at Marmara University in 1982. The artist has held 32 national and international solo exhibitions, and has participated in over 150 group exhibitions.