ADAMI, Valerio

Valerio ADAMI,  "Valle tout confort", Litografi,100x70 cm.
ADAMI, Valerio (Bologna, 1935)
1953’den 1957’ye kadar Mailand’daki Brera Akademisi’nde öğrenim gördü. Başlangıç olarak Matta Çevresine mensup oldu.1961 ve 1962’de Londra’ya bir ziyaret sırasında Francis BACON ile tanıştı.Bunu takip eden zamanda kendi stili için tipik olan film şeridi anlatımı şeması ve sadece taslakla sınırlanmış parlak renkli alanlarda figürleri yönüyle gelişti. Kişisel anlatım tarzı ile olduğu kadar, iddialı, sosyal, politik ve kültürel temalarla da pop unsurlarına olan rağbete rağmen, kendisine yakın olan İngiliz ve Amerikalı sanatçılardan ayrılır. Valerio ADAMI, Arona, Novara ilinde ve Pariste yaşıyor. He was a student at the Brera Academy in Mailand from 1953 to 1957. Initially, he joined the Motta Community. He met Francis Bacon in London in 1961, while on one of his visits to London. He developed a style of his own, the film stripe style, and drafts of figures on glittering surfaces. In spite of his style and his themes of popular areas, such as politics, culture and society, he is regarded as different from his English and American contemporaries. He currently lives in Arona, Navarro, and Paris.