AKSOY, Fahir

Fahir AKSOY, T.Ü.Yağlıboya,40x50 cm.
AKSOY, Fahir ( İstanbul, 1916 - İstanbul, 2008 )
Türk, İngiliz ve Amerikan okullarında öğrenim gördü. Çalışma yaşamına, 1935’te Vakit Gazetesi’nde başladı. Birçok gazetede sanat ve kültür sayfalarını yönetti. 1972’de gazetecilik mesleğinden emekli oldu. 1947’de siyasal bir partide, 1974’te bir sanat dergisi (Köken) çıkardı. Üçü TRT için (Bektaşi, Mevlevi, Halk Sanatı), ikisi kendi hesabına (Matrakçı Nasuh) kısa metrajlı filmler hazırladı. “Köken Atölye” adlı bir sanat atölyesini yönetti. Aksoy studied at Turkish, English and American Schools. He started to work for the Vakit Newspaper in 1955 and edited art and culture pages in many newspapers. He retired as a journalist in 1972. He published an art magazine (Köken) in 1972 and made short films: three films for TRT and two films for his own account. He directed an art atelier named ‘Köken Atölye’.   Sanat özellikleri: Safyürek (naif) resmin temsilcileri arasında yer alır. Bu resim türünün, kavram ve uygulama yönünden yaygınlaşmasında, benimsenmesinde gösterdiği çabalarla, kaleme aldığı yazılarıyla etkin bir görev üstlendi. He is a representative of naive painting. Through his efforts and writing, he has contributed to the development and promotion of this technique