AKTUĞ, Mustafa Salim

Mustafa Salim AKTUĞ,  "Mavi Boşlukta Tını",1995,T.Ü.Yağlıboya,160x195 cm.
AKTUĞ, Mustafa Salim ( Trabzon, 1961 )
1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü’nü bitirdikten sonra bir süre resim öğretmenliği yaptı. Lisans eğitimini 1987’de tamamladı. İlk sergisini 1982’de Trabzon’da açtı. 1997 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesidir. After graduating from the Department of Painting at Gazi Teacher Training School in 1982, Aktuğ worked as an art teacher for a while. He received his undergraduate degree in 1987 and held his first exhibition in Trabzon in 1982. He has been a professor at Hacettepe University, Fine Arts Faculty Department of Painting since 1997. Sanat özellikleri: Büyük yüzeyler üzerine uyguladığı soyut çalışmalarda, satıh ve espas, doku ve bütünlük ilişkilerini çözümleyici yönde çaba göstermektedir. In his abstract works, which he applies on large surfaces, he succeeds in analyzing the relationship between surface and space, and texture and wholeness.
Ödüller: 
1990 Ahi Evran Birinci Resim Yarışması (3.’lük Ödülü), 1990 AÇS Resim Yarışması (Başarı Ödülü), 1991 Ahi Evran İkinci Resim Yarışması (3.’lük Ödülü) 1995 Anadolu Üniversitesi 10 Yıl Resim Yarışması (Başarı Ödülü), 1996 D.R.H.S (Başarı Ödülü). His two most significant awards are the Achievement Award at the 10th Anniversary Painting Competition of Anadolu University in 1995, and the Achievement Award at the State Painting and Scupture Exhibition in 1995