ALTAN, Özdemir

Özdemir ALTAN,  "Soyağacı", 1994,T.Ü.Yağlıboya, 119,5x153 cm.
ALTAN, Özdemir ( Konya, 1931 )
1956'da İDGSA Resim Bölümü'nü bitirdi. Akademide Zeki Faik İzer atölyesinde öğrenim gördü. İlk kişisel sergisini 1965'te İstanbul'da açtı. Yurtiçinde ve dışında düzenlenen karma sergilere katıldı. 1962'de asistan olarak başladığı öğretim görevini, MSÜGSF Resim Bölümü'nde profesör olarak ürdürmektedir. Altan graduated from the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Arts. He worked in the Zeki Faik İzer atelier and held his first personal exhibition in Istanbul in 1965. He has participated in many group exhibitions both at home and abroad. His academic career started in the Department of Painting, Faculty of Fine Arts, Mimar Sinan University as an assistant in 1962. Sanat özellikleri: 1948-1956 arasında geçen dönemi,kübist çalışmalarla noktalandı.Bunu,1960'lı yılların ortalarına kadar süren, tuş tekniğine dayalı,dışavurumcu elemanların ağırlıkta olduğu"romantik" dönem izler. 1960'lı yılların ortalarında kral ve kraliçeler,daha sonra da Tepegöz ve Sinek Kralı dizisi içinde gelişen fantastik ya da düşsel temalar kendini gösterir.1970'te,bu temalar,yeni bir teknik uygulama yönünde halı sanatına da yansır.1970'li yıllar"Vurulmuşlar"başlığı altında toplanabilecek bir resim dizisine yol açar. Üçüncü boyut,renk,ışık ve derinlik gibi soyut kolajlar paralelinde ortaya çıkan yeni endişeler,son dönem çalışmalarını biçimlendirmektedir. From 1948 to 1956, his works mainly reflected the cubist perspective. Until the mid-1960s, his works were influenced by the Romantic Movement, using a rapid brush-stroke technique, reflecting a retrospective understanding. From the late 1960s, his works reflected fantastic and imaginary themes, revealing themselves mostly in his series of ‘Cyclops and the Fly King’ and those of ‘Kings and Queens’. These themes are also reflected in his tapestry work using a new technique. His new period works are shaped by concerns revealing abstract collage such as the third perspective, color, light and depth.
Ödüller: 
1971 32. DRHS(2.lik Ödülü), 1971 Akbank Resim Yarışması(Mansiyon), 1973 7.DYO Sergisi(Başarı Ödülü), 1975 36.DRHS (Başarı Ödülü), 1976 T.İş Bankası(Resim Ödülü).