ANKOMAH, Owusu

Owusu ANKOMAH,  "Jäger", 1993, Litografi, 100x140 cm.
ANKOMAH, Owusu ( Secondi, Ghana, 1956 )
Yaşamını ve çalışmalarını Almanya’da sürdürmektedir. Eserlerini, Bremen, Londra, Yohannesbourg, Tokyo, Roma, Vancouver, Cenevre, Madrid, Dakar ve 1997 yılında Havana bienalinde sergiledi. Birçok kişisel ve kollektif sergiye katıldı.Eserlerinde çarpıcı ve düz bir anlatım vardır ve çağdaş akımlardan etkilenmez. Kwesi Owusu Ankomah, bağımsız yaratıcı durumlar üzerinde yoğunlaşmıştır ve bizleri İtalyan rönesansının veya koloniler öncesi Afrika’sının sanat eserleriyle, taş çağında kayalara yapılmış resimlerden yolunu bulan geçmişten, günümüz sokak graffitilerine değin uzanan bir yolculuğa davet etmektedir. Ankomah has been living and working in Germany. He has exhibited his work in Bremen, London, Johannesbourg, Tokyo, Rome, Vancouver, Geneva, Madrid, Dakar and during the Biennial of Havana in 1997. He has attended many individual and collective exhibitions. He uses a charming and plain expression in his work, and is not influenced by contemporary trends. Kwesi Owusu Ankomah has focused on independent creative situations and he invites us on a journey encompassing the Italian Renaissance period to African art works prior to the colonial period and from Stone Age rock carvings to the street graffiti of today.