ARSLAN, Numan

Numan ARSLAN, "Umut" ,1979, T.Ü.Yağlıboya,130x165 cm.
Numan ARSLAN, "Umut'a Yolculuk", 2009, T.Ü.Yağlıboya,188x118 cm.
ARSLAN, Numan ( Kırşehir, 1948 )
1969'da GEE Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. 1983'te lisans tamamlama öğrenimi gördü. 1987'de sanatta yeterlilik aldı. 1974'te MEB'in açtığı sınavı kazanarak Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nde, Samsun Yüksek Öğretmen Okulu'nda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olark çalıştı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlk kişisel sergisi, 1972'de Ankara'da (Devlet Galerisi) gerçekleşti. Çok sayıda karma ve grup sergilere katıldı. Arslan graduated from the Department of Arts and Crafts at the Gazi Education Institute in 1969. He received his proficiency in arts from the Graduate School of Social Sciences at Mimar Sinan University. He has held 45 solo exhibitions, and participated in numerous national and international art events. He was awarded the State Painting and Sculpture Prize in 1977. The artist is a faculty member in the Department of Fine Arts Education, Faculty of Education, Anadolu University. Sanat özellikleri: Foto-gerçekçi anlayıştaki resimlerinden sonra, geniş gökyüzleri altında doğa elemanlarının soyutlandığı ve derinlik imajının vurgulandığı peyzajlara yöneldi. Bu resimlerinde, eski çalışmalarından kaynaklanan gerçekçi biçim oluşumları, ayrıntı düzeyinde yer almaktadır.
Ödüller: 
1977 38. DRHS (Başarı Ödülü)