AYAZ, Mustafa

Mustafa AYAZ, "İsimsiz", 1987,T.Ü.Yağlıboya,133x118 cm.
Mustafa AYAZ, "İsimsiz", 1988,T.Ü.Yağlıboya,95x110 cm.
Mustafa AYAZ, "İsimsiz", 1992,Litografi,30x36 cm.
Mustafa AYAZ, "İsimsiz",1992, Litografi,25x40 cm.
AYAZ, Mustafa ( Trabzon-Çaykara, 1938 )
Sınavla yatılı olarak girdiği Erzurum-Pulur Köy Enstitisü’nde resim sanatına olan ilgisi biçimlendi. Öğretmeninin özendirmesiyle İstanbul Çapa ilköğretim Okulu resim seminerine katıldı. 1960’ta GEE Resim-İş Bölümü’ne girdi. Almanya’dan yeni dönmüş olan Adnan Turani’nin atölyesinde sanat öğrenimine başladı. 1963-1966 yıllarında Çorum’da resim öğretmenliği yaptı. 1966’da GEE Resim-İş Bölümü’ne asistan olarak girdi. Bu görevini, daha sonra GÜGSF Resim Bölümünde sürdürdü. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1988’de Prof. ünvanı ile emekli oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen karma sergilere katıldı. Desen sağlamlığı ve renk temeli üzerinde, figür ağırlıklı bir nitelik taşıyan Ayaz’ın resimleri, yaratıcı duyarlığın yaşam gerçekliğinden kaynaklanması gerektiği inancına dayanır. Sanatçının, içinde yaşadığı geniş çevre ile olan dolaylı ya da dolaysız etkileşimi, bu resimlere doğal resimsel olgular halinde yansır. Ayaz began studying in the Department of Arts and Crafts at the Gazi Education Institute in 1960. He started his art education in the atelier of Adnan Turani, who has just returned from Germany. He worked as an art teacher in Çorum from 1963 to 1966 and became an assistant in the Department of Painting in 1966. He continued his career as an assistant in the Department of Painting at GÜGSF and retired from the Fine Arts Faculty at Bilkent University as a professor in 1988. He has joined international and national group exhibitions. Ayaz’s works are based on the idea that creativity should result from the reality of life. His direct and indirect interaction with the environment in which he lives is reflected naturally in his works.
Ödüller: 
1971 TRT (Başarı Ödülü) 1973 34. DRHS (2.lik Ödülü) 1973 Cumhuriyetin 50. Yılı Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1975 9. DYO Sergisi (Başarı Ödülü) 1986 TPAO Atatürk Resim Yarışması (Başarı Ödülü)