BEDİR ERİŞTİ, Suzan Duygu

Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ, "Dönüşümler V.", 2009, Dijital Boyama, 95x85 Cm.
BEDİR ERİŞTİ, Suzan Duygu (Kırıkkale, 1976)
1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı kurumda 1999 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında Eğitim Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora programını tamamladı. 2011 yılında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme-Alan Eğitimi Doç. Dr.entlik ünvanını aldı. Ulusal ve uluslararası birçok karma sergi, proje ve yayınları bulunan Dr. Erişti halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Katıldığı sergilerden bazıları şunlardır:  ‘Cutting Edge 2012’ Best Digital Designer Invited International Exhibition-Kore, 4. Ege Art Genç Sanat Resim Yarışması Sergisi, 2011-İzmir, Pamukkale Üniversitesi 'Dünya Kadınlar Günü' Jürili Karma Sergisi, P. Ü. Kongre Kültür Merkezi Sergi Salonu, Denizli (2010), 3. Ege Art Genç Sanat Resim Yarışması Sergisi, İzmir (2009), İmece Uluslararası Katılımlı Sanat ve Tasarım Sempozyumu Jürili Sergisi, Eskişehir (2009), International Digital Design Exhibition-Koddoco-Anadolu University, Eskisehir-Türkiye (2008), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim ve Heykel Sergisi, Art Forum Ankara Plastik Sanatlar Fuarı, Ankara (2005).