BİLGİN, Hüseyin

Hüseyin BİLGİN,"İsimsiz",1992,T.Ü.Yağlıboya, 80x60 cm.
BİLGİN, Hüseyin ( Edirne-Çamlıca, 1942 )
1966 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1973’te Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzmanlık öğrenimini tamamladı. 1973-1978 yıllarında, Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde, 1978-1983 yılları arasında GEE Resim-İş Bölümü’nde öğretmenlik yaptı. 1983-2000 yılları arasında H.Ü.G.S.F’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra emekli oldu. Çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir. Özgünbaskı dalında başlayan sanatsal etkinliği, sonraki yıllarda yağlıboya ve suluboya resimlerde sürdü. Karagöz figürlerinin çağdaş bir istif beğenisi içinde yansıtıldığı özgünbaskı resimlerinde, geleneksel nakış ve motifler, bu beğeninin sınırları içinde grafizmin boyutlarıyla değerlendirilir. Bilgin graduated from the Department of Painting at the Gazi Education Institute in 1966 and studied at the Kassel Academy of Fine Arts in 1973. He was a faculty member at the Samsun Education Institute from 1973 to 1978 and in the Department of Arts and Crafts at the Gazi Education Institute from 1978 to 1983. After working as a faculty member and department head in the Faculty of Fine Arts at Hacettepe University from 1983 to 2000, he retired. He continues his work in Ankara. His first art started with printmaking and continued with watercolor and oil painting. The traditional embroideries and motives in his works, which reflect Karagöz figures in a composure plaudit, are appreciated according to the graphic dimensions in this plaudit.
Ödüller: 
1975 36. DRHS (Başarı ödülü) 1976 Monaco Uluslararası Resim yarışması (Büyük Ödül) 1980 2. Balkan ülkeleri Bükreş Bienali (Başarı Ödülü) 1981 42. DRHS (Başarı Ödülü)