BLAIS, Jean Charles

Jean Charles BLAIS, "31.12.1999", 1999, Litografi,100x70 cm.
BLAIS, Jean Charles ( Nantes, 1956 )
1979 yılında Rennes’te Güzel Sanatlar Okulu’ndan mezun olmuştur. 1980’lerin başında Yeni- Realist, Pop-Art, Miaro Merz tarafından sunulan Arte Povera ve özellikle yırtılmış afişler adıyla bilinen çalışmalar Blais’in çalışmalarında esas olmuştur. Önce Fransa’da daha sonra Almanya ve Amerika’da bir çok kez açtığı kişisel sergiler sayesinde sanatçı 1980’lerden bu yana daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. 1990’da halka açık alanda yaptığı ilk büyük boyutlu çalışması dikkat çekici olmuştur. Jean-Charles Blais Paris’teki Assemble Nationale Metro istasyonunun dekorunu yapmak üzere görevlendirilmiştir. Bu projeyi 1996’da New York modern sanatlar müzesinin düzenlediği “Thinking Print” başlıklı sergi için yaptığı “Telephone Boots” çalışması izlemiştir. Blais 21. yy.da çalışmalarını dijital teknolojileri ve yeni malzemeleri keşfederek sürdürmektedir. Sanatçı Paris’te yaşıyor. BLAIS Fransa’da genç kuşak içinde uluslararası en tanınmış sanatçılardan biridir. Blais graduated from the Rennes School of Fine Arts in 1979. His works are inspired by New-Realism, Pop-Art, Miaro Merz’s Arte Povera, and particularly the works known as ‘torn posters’. Due to the solo exhibitions he held in France, Germany and the US, his work increased in popularity during the 1980s. His first large-scale public work drew attention in 1990. Blais was charged with the decoration of the Assemble Nationale Metro Station in Paris. This project was followed by his ‘Telephone Boots’ work for the ‘Thinking Print’ exhibition organized in 1996 by the New York Museum of Modern Art. Blais continues his work in the 21st century, discovering digital technologies and new materials. He currently lives in Paris and is one of the most internationally acknowledged artists among the new generation of French artists.