BULUT, Gören

Gören BULUT, "İsimsiz",1983,Ağaç Baskı,57x57 cm.
Gören BULUT, "İsimsiz",1983,Ağaç Baskı, 76x58  x3 cm.
BULUT, Gören ( Mürefte, 1945 )
1967’de GEE Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. Uzmanlık eğitimini, Londra’da St.Martins School of Art’da, yüksek lisans çalışmasını 1983’te Chelsea School of Art’da tamamladı. 1986’da sanatta yeterlik aldı. 1989’da doçent, 1995’te Prof.oldu. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlk kişisel sergisini 1978’de Ankara’da (Sanat Kurumu) açtı. Sanat özellikleri: İlk dönem çalışmalarını baskıresim de yoğunlaştıran Gören Bulut, son dönemde gerçekleştirdiği akrilik ve yağlıboya tekniğindeki çalışmalarında, genellikle soyut-anlatımcı bir üslubu benimsemekte, daha çok da portreye ağırlık vermektedir. Gören Bulut’un bu tür resimleri, biçimin doğal yapısından yeni görsel fizyonomiler oluşturma amacına yönelik renkçi bir etkinliği gündeme getirir.
Ödüller: 
1987 DYO Sergisi (Mansiyon) 1993 ahi Evran Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1995 56. DRHS (Başarı Ödülü)