CANTÜRK, Fikri

Fikri CANTÜRK, "Çağrışım" ,1992,T.Ü.Yağlıboya,110x120 cm.
Fikri CANTÜRK,"İsimsiz",1993, T.Ü.Yağlıboya,60x70 cm.
Fikri CANTÜRK, "İsimsiz",2006,Tuval Üzerine Yağlıboya+Akrilik,90 x70 cm.
Fikri CANTÜRK, "İsimsiz",2005,Suluboya,44x54 cm.
Fikri CANTÜRK ,"İsimsiz",T.Ü.Yağlıboya,27x55 cm.
Fikri CANTÜRK,"İnsan varlığına İlişkin ref.",2009, T.Ü.Yağlıboya,89x99 cm.
CANTÜRK, Fikri ( Ankara, 1933 - Eskişehir 2019)
Ankara'nın Karalar köyünde doğdu, ilk üç yıllı köyünde "Eğitmenli" İlkokulda, geri kalan iki yıl Hasanoğlan Köyü Enstitüsü Uygulama İlkokulunda tamamladı. 1952'de Hasanoğlan Köy Enstitüsünü bitirdi. Aynı yıl Ankara yakınlarındaki Koparan Köyü İlkokuluna "Başöğretmen" olarak atandı. 1954'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümüne girdi; 1957'de bitirdi. 1957'de Van iline bağlı Emis (Alpaslan) Öğretmen Okuluna atandı. 1958'de Yedek Subay Okununa gitti. 1958-59 yıllarda Mersin Assubay Yetiştirme Okulunda yedek subay öğretmen olarak askerliğini tamamladı. 1959-60 yıllarında Beşikdüzü Kız Öğretmmen Okulunda, 1961 Yılında Trabzon Lisisinde, 1962-65 yıllarında Ordu ili Perşembe Öğretmen Okulunda çalıştı. 1965-66 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderildi. Paris'te incelemeler, sanat çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda Dijon Öğretmen Okulunda incelemeler yaptı ve bir kaç arkadaşı ile birlikte Dijon Üniversitesinde Türkiye'yi turistik ve kültürel yönden tanıtan ve Dijon halkının büyük ilgisini çeken bir sergi açtı. Dönüşünde, 1697'de Kütahya Kız Öğretmen Okuluna atandı. Atölye Şefliği, Eğitim Şefliği görevlerinde bulundu. 1970'de Samsun Eğitim Enstitüsüne atanan CANTÜRK Resim-iş Eğitimi Bölümünün kurruluşunda görev aldı ve on yıl süreyle Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Sonradan Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlanan Resim-iş Eğitimi bölümünde 1983 yılında lisans tamamladı. 1985 – 1988 öğretim yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yaptı. 1987'de doçent oldu. 1989'da Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde yeniden görev aldı. 1993'te Profesör oldu. 1992'de Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen CANTÜRK, emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. 1997'da emekli olan CANTÜRK halen Eskişehir'deki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. CANTÜRK, son zamanlarda bütün yoğunluğunu resim çalışmalarına vermekle beraber, zaman zaman heykel çalışmalarına yer verdiği gibi edebiyatla da ilgilenmiştir. Heykel çalışmaları arasında Kütühya Kız Öğretmen Okulu bahçesinde (1967) ve Atatürk İlkokulu bahçesinde uyguladığı (1968) "ATATÜRK ANITI" adlı yapıtlarından söz edilibilir. YAYINLANMIŞ YAZILARI VE KİTAPLARI * 99 Güvencin ve 1 Zeytin, (Şiirler) 1961, * Ellerim (Şiirler) 1963, * Plastik Sanatlarda Temel Sorunlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1993, * Sanata Giriş ve Estetik (Editörlüğünü Yaptığı Yayın) Anadolu Üniversitesi Yayınları 1993. * Gecekondular-Sefalet Yuvaları-1962, (Milliyet Gazetesi Ali Naci Karacan adına düzenlenen yazı yarışması) * Sait Faik'in Hikayelerinin Çözümlenmesi (Güven Kalafat'la birlikte hazırlanan inceleme yazısı), Varlık Dergisi, Sayı: 604 155 Ağustos 1963 ESERLERİNİN BULUNDUĞU KOLEKSİYONLARDAN SEÇMELER Ankara Resim Heykel Müzesi, Denizli, Mersin Resim Heykel Müzesi, Anadolu üniversitesi Modern Sanatlar Müzesi, Kültür Bakanlığı, TRT, Ziraat, İş, Halk Bankası, DYO, Genel Kurmay Başkanlığı koleksiyonları, bunların dışında yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel koleksiyonlarda pek çok eserleri vardır. Born in the village Karalar, Ankara, Fikri CANTÜRK completed his primary education attending the school “Eğitmenli” in his home town for the first three years and Hasanoğlu Village Institute Application Primary School for the remaining two years. He graduated from Hasanoğlu Village Institute in 1952. In the same year he was appointed to Koparan Village Primary School, which is nearby Ankara as the “School Principle”. He attended the Department of Painting, Gazi Institution of Education in 1954 and in 1957 he won his degree. In 1957, he was appointed to Van-Emis (Alparslan) Teacher Training School. In 1958 he started Officer Cadet School. From 1958 to 1959, he completed his military service as a reserve officer in Mersin Petty Officer School. He worked as a teacher in Beşikdüzü Girls Teacher Training School from 1959 to 1960, in Trabzon High School in 1961 and in Ordu-Perşembe Teacher Training School from 1962 to 1965. He was sent to France by the Ministry of Education in1965. During 1965 and 1966, he did some research, investigation and works of art in Paris. In the same years he made some studies in Dijon Teacher Training School and with a couple of friends opened an exhibition in Dijon University making Turkey both touristic and culturally known and this drew the attention of Dijon people dramatically. When he was back in Turkey in 1967, he was appointed to Kütahya Girls’ Teacher Training School, and worked there as the chief of the workshop and the chief of education. In 1970, Mr. Cantürk was appointed to Samsun Institute of Education, where took part in the foundation of the Department of Painting and worked there as the head of the department for 10 years. In 1983, he earned his Bachelor’s degree from the Department of Painting, which was later joined to 19 Mayıs University. From 1985 to 1988 he worked in Hacettepe University Fine Arts Faculty as a part-time academician. He became an associate professor in 1987 and made a comeback to work for the Department of Painting in Faculty of Education, Anadolu University. In 1992, he was appointed as the head of the Department and worked there until his retirement. He became the professor in 1993. Mr. Cantürk, who retired in 1997, is still working in his studio in Eskişehir. As well as focusing on painting recently, Mr. CANTÜRK has not only been concerned with sculpture but also literature. Among his sculpture studies “ATATURK MONUMENT” in the gardens of Kütahya Girls’ Teacher Training School(1967) and Atatürk Primary School (1968)can be pointed out. HIS PUBLISHED ARTICLES AND BOOKS * Ninety-nine Pigeons and One Olive, (Poems) 1961, * My Hands (Poems) 1963, * Fundamental Problems in Plastic Arts, Anadolu University Publications. 1993, * Introduction to Arts and Esthetics (The Publication he was the Editor of) Anadolu University Publications 1993. * Slums- Homes of Misery -1962, (Milliyet Newspaper article contest organized in the name for Ali Naci Karacan) * Analysis of Sait Faik Stories (Research Article prepared with Güven Kalafat), Varlık Periodical, Issue: 604 155 August 1963 SELECTIONS FROM THE COLLECTIONS HIS WORKS of ART ARE IN Ankara Painting and Sculpture Museum, Denizli, Mersin Painting and Sculpture Museum, Anadolu University Museum of Modern Arts, Ministry of Culture, TRT, Ziraat, İş, Halk Bank, DYO, Presidency of General Staff Collections. Apart from all these, he has many works of art in official and private collections both in Turkey and in abroad. SOME OF THE EXHIBITIONS HE PARTICIPATED IN In Turkey; State Painting and Sculpture Exhibitions DYO Exhibitions Exhibitions of the society of United Artists and Sculpture Exhibitions of the Artist graduated from Teacher Training Institute Many others including the Exhibitions by the group Art Again 2000 In Abroad; * 5th, 7th and 11th Monaco The Modern Plastic Arts Exhibition * The 3rd Biennial by Balkan Peace and Friendship District as representative of Turkey in 1982 * Exhibitions organized in Germany, Austria, Kuwait, as representative of Turkey * The year of Japan and Turkey, Examples from Contemporary Turkish Painting in 2003 SOME OF THE EXHIBITIONS HELD 1963 Poetry Exhibition visually and audibly supported- SAMSUN 1965 Poetry Exhibition visually and audibly supported- ORDU 1970 State Gallery of Fine Arts- ANKARA 1986 Mige Art Gallery- ANKARA 1987 Doku Art Gallery- ANKARA 1988 Dönüşüm Art Gallery- ANKARA 1991 Armoni Art Gallery- ANKARA 1993 Emlak Bank Art Gallery- ANKARA 1993 Palet Art Gallery- ISTANBUL 1999 Doku Art Gallery- ANKARA 1999 Boyut Art Gallery- ANKARA 2000 Gallery Soyut- ANKARA 2001 Gallery Soyut- ANKARA 2002 Sergi Art Gallery- ANKARA 2003 Skala Art Gallery- ESKİŞEHIR 2003 Istanbul Security Exchange Art Gallery- ANKARA 2003 Soyut Art Gallery- ANKARA 2004 İMKB Ankara Art Galery, ANKARA 2004 Art Fair (AKM), İSTANBUL 2005 Art Fair (AKM), ANKARA 2005 Ege Art (AKM), İZMİR 2006 State Gallery of Fine Arts- ESKISEHIR 2007 Gallery Soyut- ANKARA 2007 Vestel Art Gallery, ESKİŞEHİR 2008 Gallery G&G- ANKARA 2010 Gallery G&G- ANKARA 2011 Gallery G&G- ANKARA Sanat özellikleri: Fikri Cantürk'ün "Kadınlar ve çiçekler üzerine fanteziler" başlığı altında toplayabileceğimiz resim dünyası, düşsel mutluluk temaları, özgürlük, sevgi ve bağlılık gibi evrensel mesajları yansıtmaya yöneliktir. * KATILDIĞI KARMA SERGİLER: * Yurt içinde; Devlet Resim ve Heykel Sergileri,DYO Sergileri,Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Sergileri, Köy Enstitüsü Sanatçılar Sergisi,Yeniden Sanat 2000 Grubu Sergileri, * Yurt dışında; 5. 7. Ve 11.Monaco Çağdaş Plastik Sanatlar Sergileri,1982'de ülkemiz adına Balkan Halklararası Barış ve Dostluk Bölgesi II. Bianal'ine, 1982'de ülkemiz adınaAlmanya,Avusturya ve Kuveyt'te düzenlenen sergilere katılmıştır.  
Ödüller: 
1975'de 5. DYO Sergisi (Jüri Özel Ödülü) 1976 37. Devlet Resim Heykel Sergisi (Başarı Ödülü) 1977'de 11.DYO Sergisi "Mansiyon" 1981 Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Konulu Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1982 41.Devlet Resim Heykel Sergisi (Başarı Ödülü) 1985 19. DYO Sergisi (Başarı Ödülü), 1986 TBMM tarafından düzenlenen "Milli Egemenlik ve Barış" konulu yarışmada "Mansiyon" 1987 48.Devlet Resim Heykel Sergisi (Başarı Ödülü) 1987 TPAO Atatürk VI. Resim Yarışması "Mansiyon" --------------------------   THE AWARDS RECEIVED 1975 “Special Jury Award” in the 5th DYO Exhibition 1976 The award of achievement in the 37th State Painting and Sculpture Exhibition 1977 “Mention of Honor” in the 11th DYO Exhibition 1982 The award of achievement in the 41st State Painting and Sculpture Exhibition 1981 Award for the First-Runner-Up in the Competition Organized by the Ministry of Culture on the subject “The War of Independence and The Revolutions of Atatürk” on the 100th anniversary of Atatürk’ s Birthday 1985 Award in the 19th DYO Exhibition 1986 “The Mention of Honor” in the Competition Organized by the Turkish Grand National Assembly on the Subject “National Sovereignty and Peace” 1987 the award of achievement in the 48th State Painting and Sculpture Exhibition 1987 The mention of Honor in the TAPO Atatürk the 6th Painting Competition 2002 Gazi University, 75 Years in Education “Plate of Honor” 2007 Eskişehir Art Association, “Art Incentive Reward” 2010 Eskişehir Art Association, “Reward of Exertion in Art” 2011 BRHD 40. Years “Honor Award ” AÇTIĞI SERGİLER:--------- 1963 Resimli Sesli Şiir Sergisi-SAMSUN 1965 Resimli Sesli Şiir Sergisi-ORDU 1970 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi-ANKARA 1986 Mige Sanat Galerisi-ANKARA 1987 Doku Sanat Galerisi-ANKARA 1988 Dönüşüm Sanat Galerisi-ANKARA 1991 Armoni Sanat Galerisi-ANKARA 1993 Türkiye Emlak Bankası sanat Galerisi-ANKARA 1993 Palet Sanat Galerisi-ESKİŞEHİR 1999 Doku Sanat Galerisi-İSTANBUL 1999 Boyut Sanat Galerisi-ANKARA 2000 Galeri Soyut-ANKARA 2001 Galeri Soyut-ANKARA 2002 Sergi Sanat Galerisi-ANKARA 2003 Skala Sanat Galerisi-ESKİŞEHİR 2003 Soyut Sanat Galerisi-ANKARA