COŞKUN, Gürkan (KOMET)

Komet, "İsimsiz",2003, T.Ü.Yağlıboya,18x25,5 cm.
Komet, "İsimsiz",2003, T.Ü.Yağlıboya, 25,5x37 cm.
COŞKUN, Gürkan (KOMET) ( Çorum, 1941 )
1960-1967 yıllarında İDGSA Resim Bölümü’nde öğrenim gördü. Zeki Faik İzer Atölyesinde çalıştı. 1971’den bu yana Paris’te yaşamakta ve 1974’ten bu yana Salon de Mai sergilerine katılmaktadır. İlk kişisel sergisini 1974’te Ronen’de açtı. 1981’den itibaren Fransa, İsviçre, Avusturya ve ABD’de grup sergilerine katıldı. "Yeni Gerçeklikler", "Mayıs" ve Montrouge salonlarında resimlerine yer verildi. Yurtiçinde ve yurtdışındaki (Lozan, Viyana, Kopenhag, Paris) müzelerde resimleri yer almaktadır. He studied in the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Arts from 1960 to 1967. He worked in the Zeki Faik İzer Studio and has lived in Paris since 1971, taking part in Salon de Mai exhibitions since 1974. He held his first solo exhibition in Ronen in 1974. Since 1981, he has taken part in group exhibitions in France, Switzerland, Austria, and the USA. His paintings were displayed in the Salon de Montrouge. His paintings have also been displayed in museums both at home and abroad, including Lousanne, Vienna, Copenhagen, and Paris. Sanat özellikleri: Komet’in gerçekdışı ve ya da düşsel bir mekanda yer alan figürleri, geçmiş bir dünyanın günümüze yansımış bireyleri ve insan olgusunun simgeleri izlenimini yaratır. Boyayı, kendine özgü bir yöntemle, eskilik ve arkaiklik imajını vurgulayıcı bir doğrultuda kullanır. Fantezi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık, onun resimlerinde birbiri içinde erir. Komet’s figures, which are depicted in unrealistic and/or imaginary contexts, create the impression that the images of individuals from the past are reflected in the present. He uses paint in a way which is peculiar to him, emphasizing oldness and archaicness. Fantasy, reality, romance and true life blend together in his paintings.