DİNO, Abidin

Abidin DİNO,"İsimsiz",Serigrafi,28x14 cm.
Abidin DİNO,"İsimsiz",Serigrafi,32x20 cm.
Abidin DİNO,"Dilenci",Suluboya, 18x12 cm.
Abidin DİNO,"İsimsiz",Tuval Üzerine Akrilik, 53.5 x 80.5 cm.
DİNO, Abidin ( İstanbul, 1913 - Paris, 1993 )
İlk çalışmaları 1931'de Artist dergisinde,daha sonra pek çok dergi ve kitapta yayımlandı. Arkadaşlarıyla, 1933'de D Grubunu, 1940'da Liman Ressamları(Yeniler)Grubunu oluşturdu. Aynı yıllarda Paris ve Leningrad'da sinema ve tiyatroyla ilgilendi. 1952'de Paris'e yerleşti. Değişik ülkelerde(Fransa,Cezayir,ABD) sergiler açtı, karma sergilere katıldı. Değişik dönemlerde Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onur Başkanlığı ve New York Dünya Sergisi sanat danışmanlığı yaptı. His first works were published in 1931 in the ‘Artist’ magazine, and later on, in many other magazines and books. He formed the ‘D’ Group in 1933 and the Harbor Artists (the New Group) in 1940 with his friends. During the same years, he was involved in cinema and theatre in Paris and Leningrad. He moved to Paris in 1952 and opened exhibitions in different countries such as France, Algeria, and the USA. He also joined group exhibitions. In different periods he was the president of the Plastic Arts Union of France and the art counselor of the New York World Exhibition. Sanat özellikleri: Dino'nun teknik ve estetik açıdan geniş bir yelpaze üzerine yayılan ve farklı dönemlerine ait çalışmalarını içeren resimlerinde,geçmiş ve gelecek,bugün,yaşanan çevre,dünya gerçeklişi gibi,bir sanatçıyı ilgilendirmesi gereken yaklaşımların tümünü,ortak bir sanatçı mizacının derin kadrajları üzerinde izlemek mümkündür.Resimleri,düşünsel ve görsel temeller üzerine oturur.Dönemsel çalışmalarını birbirine bağlayan şey de bu düşünselliğin ve görselliğin sürekliliği ve kendi içindeki organik ilişkisidir. In his pictures of different periods, with a wide spectrum of technical and aesthetic perspective, it is possible to see the past, the future, and the present, the environment we live in, and the reality which reflects the depth of the artist’s character. His pictures are based on thought and visuals. What connects his works is the continuity of this intellectualism and visualization - an organic relationship in itself.