DOĞANÇAY, Adil

Adil DOĞANÇAY,"İsimsiz",1957,T.Ü.Yağlıboya,17x29 cm.
DOĞANÇAY, Adil ( İstanbul, 1900 - , 1990 )
Eyüp Rüştiyesi'nde okurken Şerif Renkgörür'den,Harita Mühendislik Mektebi'nde okurken Diyarbakırlı Tahsin Bey'den ders alan Doğançay,1920 yılında bu mektebi bitirmiş ve İstiklal Savaşı'na katılmıştır.Meslek hayatı boyunca asla sanattan kopmayan sanatçı, çoğu zaman tabiattan çalışmıştır.Önceleri detaya inerek realist çalışan Adil Doğançay,bu ilk eserleriyle dikkat çekmiştir. Doğançay, who took courses from Şerif Renkgörür when he was a student at the Eyüp High School and from Tahsin Bey when he was a student at the School of Photogrammetry Engineering, finished his schooling in 1920 and took part in the Independence War. Never detached from his art, Doğançay worked mostly on nature. His early works were very detailed and realistic, and those works attracted the most attention.