ERDOĞAN, Bilal

Bilal ERDOĞAN,"İsimsiz",1988,T.Ü.Yağlıboya,135x160 cm.
Bilal ERDOĞAN,"Parçalanmalar C.",1986,T.Ü.Yağlıboya,140x170 cm.
ERDOĞAN, Bilal ( Kırbaşı, 1944 - İzmir, 1999 )
1965 yılında GEE Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre ortaöğretim kurumlarında resim öğretmenliği yaptı. 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. İlk kişisel sergisini 1982’de Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtı. Önemli iki ödülü; 1990 51. DRHS Birincilik Ödülü, 1993 26. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülüdür. Bilal Erdoğan’ın resmi, basit ile karmaşık arasındaki, birbirini tayin eden bir dizi eylemle açıklanabilir. Giderek yüzey ve derinlik etkilerini öne çıkaran, renk ve espas olgularını plastik sorun olarak ortaya koyan bu yaklaşımda ilginç olan yapıntıların gönderme yaptığı alanların ya da düşünce yorumlarının karmaşık bir yapı sunmasıdır. (Katalog, İzmir, Şubat 2000, Mümtaz Sağlam). Erdoğan graduated from the Department of Arts and Crafts at the Gazi Institute of Education in 1965 after which he taught at secondary schools. He worked as a faculty member of the Department of Painting in Buca Education Faculty and the Department of Graphics in the Fine Arts Faculty at Dokuz Eylül University. He joined several group exhibitions at home and abroad and opened his first solo exhibition at the Atate Gallery of Fine Arts in Ankara in 1982. His two most significant awards are First Prize at DRUS in 1990, and the Achievement Award at the 26th DYO Painting Competition in 1993. The painting of Bilal Erdoğan can be explained as a series of actions, between the simple and the complex, breeding each other. This approach increasingly highlights the effect of surface and depth, revealing concepts of color and space as the plastic problems. Of interest in this approach is that the fields or the comments of thoughts to which the works make reference build a complex structure (Catalog, İzmir, February 2000, Mümtaz Sağlam).
Ödüller: 
1981 42. DRHS (Ödül) 1990 51. DRHS (I.lik Ödülü) 1992 25. DYO Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1993 26. DYO Resim Yarışması (Başarı Ödülü) 1995 56. DRHS (Başarı Ödülü)