ESMER, Hayri

Hayri ESMER,"İsimsiz",1995,Gravür,88x58 cm.
Hayri ESMER,"İsimsiz",2006,Gravür,40x39 cm.
Hayri ESMER,"İsimsiz",2009,Gravür,33x34 cm.
ESMER, Hayri ( Çermik, 1966 )
1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 1994-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans, 1998-2001 yılları arasında ise, aynı üniversitede sanatta yeterlik yaptı. 3’ü yurtdışında olmak üzere 14 kişisel sergi açtı, çok sayıda sanat etkinliğine katıldı. 8 ödül aldı, en önemli bulduğu iki ödülü; 64. devlet Özgün Baskı Sergisi Başarı Ödülü ve 2001 Şefik Bursalı Resim Yarışması Başarı Ödülüdür. Sanatçı, halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü Öğretim Üyesidir. Hayri Esmer graduated from the Department of Painting, Gazi Faculty of Education, Gazi University. Between 1994 and 1997, he completed his MA studies, and between 1998 and 2001, he complted his proficiency in arts degree work in the Department of Painting, Faculty of Fine Arts, at Hacettepe University. To date he has held 14 solo exhibitions, 3 of which were abroad, and has participated in numerous art events. He has received 8 awards, among which are the Achievement Award at the 64th State Original Printing Exhibition and the Achievement Award at the Şefik Bursalı Painting Competition in 2001. The artist is currently of Anadolu University Fine Arts Faculty, Department of Printing Arts.   Sanat özellikleri: “Hayri Esmer’in, resimlerinde yüzeye yaydığı ve birbiriyle organik bir ilişki çemberi içinde ele aldığı biçimler, yaşamdan edinilmiş izlenimlerin soyut yansımalarıdır kanımca. Hızla değişen ve başkalaşan bir dünyada, sürprizlerle dolu bir çevrede, bu biçimsel yansımaların göstergesel anlam yükleriyle dolu olması, resimlere aynı zamanda bir “dizi” karakteri yüklemektedir. İç içe geçen ve kaynaşan biçimsel oluşumlar, Esmer’in resimlerindeki leke ve çizgi devinimlerini, izleyicinin gözünde somut bir anlamlılık imajıyla bütünleşmektedir.” (Kaya Özsezgin)