GÜNAL, Neşet

Neşet GÜNAL,"Figür",1965,Kağıt Üzerine Pastel,40x50 cm.
Neşet GÜNAL,"Figür",1991,Karakalem Desen, 21,5x18 cm.
GÜNAL, Neşet ( Nevşehir, 1923 - İstanbul, 2002 )
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nurullah Berk ve Sabri Berkel’in atölyerinde çalıştı. Kısa zamanda L.Lévy’nin dikkatini çekti. 1946’da akademinin yüksek resim bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı yıl Avrupa sınavını kazandığı halde Paris’e 1948’de gidebildi. Önce Lhote atölyesine yazıldı, ancak oradaki eğitimi kuru ve cansız bulduğundan Léger’nin yanında çalışmaya başladı. Bir yandan da Güzel Sanatlar Okulu’nda fresk ve duvar resmi tekniği üzerinde çalışmalar yaptı. 1954’te yurda dönünce akademiye assistan olarak atandı. Ankara Helikon Derneği’nde ilk kişisel sergisini açtı. 1963’te sağladığı bir bursla ikinci kez Paris’e giderek Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda vitray ve goblen halı dokuma tekniklerini öğrendi. 1970’de profesörlüğe yükseltildi. 1980’de İDGSA başkanlığına seçildi. Günal worked in Nurullah Berk’s and Sabri Berker’s workshops at the Fine Arts Academy. After a short time, he attracted the attention of L. Levy. In 1946, he graduated from the Department of Painting as top student. Although he passed the European exam the same year, he was only able to go to Paris in 1948. He registered at the Lhote workshop, but found it too be dull. He then started to work with Leger and studied fresco and wall painting at the Fine Arts School at the same time. In 1954, when he returned home, he was assigned to the academy as an assistant. He held his first personal exhibition at the Ankara Helikon Association. In 1963, on receiving a scholarship, he went to Paris for a second time and learned the techniques of stained glass and gobelin tapestry at the Applied Arts School. In 1970, he became a professor and in 1980 he was elected to the presidency of the Istanbul State Academy of Fine Arts. Sanat özellikleri: Biçim estetiği yönünden kübistlere ve Léger’ye yakın olan Neşet Günal’ın bütün resimlerinde, doğup büyüdüğü Orta Anadolu doğasından ve yaşamından izler egemendir. Bu yönüyle, yöre resminin toplumsal gerçekçi tabanı üzerinde, sosyal içerikli bir sanat anlayışını geliştirir. Resim sanatımızda Ruhi Bey’le başlayan ve Yeniler grup etkinliğine bağlanan, 1960’lı yıllarda Yeni Dal ressamları ile canlanan bu anlayış, Neşet Günal’da toprak adamlarının tipolojisi üzerine kurulu anıtsal kompozisyon türüne yönelir. In all Neşet Günal’s paintings, influenced by cubists and Leger form in terms of form aesthetics, nature and life in Central Anatolia where he was born and raised, are dominant. Thus, in his paintings, Günal develops an art form with a social content based on the social realities of a region. This trend, started with Ruhi Bey and associated with Yeniler group activity, coming to life again with the Yeni Dal artists in the 1960s, inclines towards monumental composition established on earthmen typology with Neşet Günal.
Ödüller: 
1969’da 30. DRHS resim dalı (1.’lik Ödülü) 1989’da Simavi Vakfı (Görsel Sanatlar Ödülü)