GÜNAY, Veysel

Veysel GÜNAY,"İsimsiz",1986,T.Ü.Yağlıboya,100x140 cm.
Veysel GÜNAY,"İsimsiz",1986,T.Ü.Yağlıboya,45x51 cm.
Veysel GÜNAY,"İsimsiz",2009,T.Ü.Yağlıboya,128x144 cm.
GÜNAY, Veysel ( Trabzon-Vakfıkebir, 1948 )
1969’da GEE Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. MEB bursunu kazanarak1970-1974 yılları arasında gittiği Fransa’da, Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda (ENSBA) ve Louvre Müzesi’nde, resim ve duvar resmi üzerinde uzmanlık çalışmaları yaptı. 1975-1983 arasında GEE Resim-İş Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983’te HÜGSF Resim Bölümü’ne atandı. 1987’de doçentliğe yükseltildi. İlk kişisel sergisini 1976’da Ankara’da (Devlet Galerisi) açtı. Beykent Üniversitesi G.S.F.’de öğretim üyesidir. Günay graduated from the Department of Painting, Gazi Institute of Education. With the scholarship he received from the Ministry of National Education, he went to France. He worked on wall painting and painting at the Louvre Museum and Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts. Between 1975 and 1983, he worked on the teaching staff in the Department of Painting at Gazi Institute of Education. In 1983, he joined the teaching staff of Hacettepe Univesity, Faculty of Fine Arts. The artist has held 40 solo exhibitions and is currently a professor in the Faculty of Fine Arts at Beykent University. Sanat özellikleri: İlk dönem çalışmalarında, Karadeniz peyzajı içinde oba evleri, yeşilin ve tonlarının egemen olduğu bir kompozisyon karakteriyle yansıtılır. Saf bir manzara etkisi elde etmek, bu dönemin başlıca kaygısıdır. İkinci dönem resimlerinde de benzer konular ağır basmakla beraber, derinliği düzlem etkisine indirgeyici bir anlatım biçimi, soyutlama tekniğnin gerekleri doğrultusunda kendini gösterir. In his early work, structures in the Black Sea region are reflected in various tints of green. Achieving a plain effect of scenery was his main concern. In his succeeding paintings, he dealt with similar themes. However, he applied abstraction techniques in which the depth was reduced to a planar basis. Among the awards he has received are the 40th State Painting and Sculpture Exhibition (Achievement Award) in 1979 and the 16th DYO Exhibition (Achievement Award) in 1982.
Ödüller: 
1979 40. DRHS (Başarı Ödülü) 1982 16. DYO Sergisi (Başarı Ödülü) 1983 Zonguldak 100. Yıl Vakfı Resim Yarışması (Mansiyon) 1983 44. DRHS (Başarı Ödülü) 1990 PTT Resim Yarışması (Başarı Ödülü)