İNCE, Metin

Metin İNCE, "Modification I.", 2012, Tuval Üzerine Yağlıboya, 65x90 cm.
Metin İNCE, "Modification II.", 2012, Tuval Üzerine Yağlıboya, 80x105 cm.
İNCE, Metin (İstanbul, 1955)
1978 Yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ nü bitirdi. 1988 – 1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde  yüksek lisans, 1994 – 1996 yılları arasında ise, Anadolu Üniversitesinde sanatta yeterlik yaptı. 1’ i yurtdışında olmak üzere 9 kişisel sergi açtı çok sayıda sanat etkinliğine katıldı. Sanatçı halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesidir.    Metin İnce gratuated from the Department of Painting, Gazi Facuty of Education, Gazi University. Between 1988 and 1991, he complated his MA studies, at Gazi University and between 1994 and 1996, he complated his proficiency in art degree work in the Department of Painting, at Anadolu University. To date he has held 9 solo exhibitions, 1 of which were abroad, and has participated in numerous art events. The artist is currently of Anadolu University Faculty of Education Department of Fine Arts.