KARAYAĞMURLAR, Bedri

Bedri KARAYAĞMURLAR,"İsimsiz,1993,Tuval Üzerine Yağlıboya,36x47 cm.
Bedri KARAYAĞMURLAR,"İsimsiz,2009,Tuval Üzerine Yağlıboya,139x119 cm.
Bedri KARAYAĞMURLAR,"İsimsiz,2009,Tuval Üzerine Yağlıboya,139x119 cm.
Bedri KARAYAĞMURLAR,"İsimsiz,2009,Tuval Üzerine Yağlıboya,139x119 cm.
KARAYAĞMURLAR, Bedri ( Niğde, 1951 )
1974 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programını bitirdi. Biri yurtdışında olmak üzere 25 kişisel sergi açtı. 100 den fazla sanat etkinliğine katıldı. Önemli iki ödülü; 1996 Çukurova Resim Yarışması Ödülü, 1998 İzmir Resim Heykel Müzesi Ödülü’dür. Sanatçı, resimlerinde insanın çevresiyle kurduğu ilişkideki soyutluğun yapısını değerlendirmekte ve öze ilişkin vurguları öne çıkarmaya çalışmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. He graduated from the Department of Arts and Crafts at the Gazi Education Institute in 1974. He received his proficiency in arts from the Department of Painting in the Graduate School of Social Sciences at Dokuz Eylül University. He has held 25 solo exhibitions, one of which was abroad, and participated in over 100 art events. Among his important awards are the Çukurova Painting Competition Award in 1996, and the Izmir Painting and Sculpture Museum Award in 1998. The artist depicts the structure of abstractness in man’s relationship with his environment in his works, and attempts to put greater emphasis on essence. He is a faculty member in the Buca Faculty of Education at Dokuz Eylül University.