KESKİNOK, Kayıhan

Kayıhan KESKİNOK,"Amazonlar",2003,Tuval Üzerine Akrilik,125 x 195 cm.
KESKİNOK, Kayıhan ( İZMİR 1923 -ANKARA 2015)
Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. 44 kişisel sergi açtı. Sanatçı çok sayıda seminer ve konferanslara, bienallere ve karma sergilere katıldı. 12 ödül aldı. Bunlardan ikisi; Kültür Bakanlığı 50.yıl Resim Heykel Yarışması “Atatürk ve Cumhuriyet” ödülü ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Onur Ödülü dür.  He graduated from the Gazi Education Institute and has held 44 solo exhibitions. He has given numerous seminars and conferences, and participated in biennials and group exhibitions. He has received 12 awards, including the ‘Atatürk and the Republic’ Award at the 50th Anniversary Painting and Sculpture Competition organized by the Ministry of Culture, and the Honor Award of the International Plastic Arts Association.