LEVY, Leopold

Leopold LEVY, "Model Emine'nin Portresi",Gravür,12x9 cm.
Leopold LEVY, "Peyzaj",1913,Gravür,21,5x27,5 cm.Lale&Cengiz Akıncı Koleksiyonundan bağışlanmıştır.
Leopold LEVY, "Peyzaj",1962,Tuval Üzerine Yağlıboya, 27x35 cm. Lale&Cengiz Akıncı Koleksiyonundan
LEVY, Leopold ( Paris, 1882 - Paris, 1966 )
Bir sanayicinin oğlu olan Léopold Lévy, 1898’de Matisse, Marquet ve Derain grubuna katıldı. Kapı adlı yapıtını Matisse, Bağımsızlar sergisinin onur köşesine astı. Desinatörlük, gravürcülük de yapıp, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı oturan kadın’la izlenimciliğe tepki gösterdi. 1936’da Türkiye’ye gelip, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü yönetti (1937-1949) ve Akademiyi yeniden örgütledi. 1949’da Paris’e döndü. Son of a manufacturer, Leopold Levy joined the Matisse, Marquet and Derain group in 1898. Matisse placed Levy’s work ‘The Door’ at the honor corner of the Independence Exhibition. He worked as a designer and engraver and protested against Impressionism with the ‘Sitting Woman’ he produced during World War I. In 1936, he came to Turkey to direct (1936-1949) and restructure the Department of Painting at the Istanbul Academy of Fine Arts. He returned to Paris in 1949.