SÜDOR, Gülseren

Gülseren SÜDOR, İsimsiz",1988,Gravür, 29x24 cm.
SÜDOR, Gülseren ( İstanbul, 1945 )
1970 yılında İDGSA Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun oldu. Aynı akademide yüksek lisans eğitimini yaptı. 1970-1974 yılları arasında İtalya’da mesleki eğitim çalışmalarını sürdürdü. İtalya ve Avusturya’da sergiler gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kişisel sergisini, 1976’da İstanbul’da (Cumalı) açtı. Kırkın üzerinde kişisel sergi açtı, elli civarında karma sergiye katıldı. Pek çok bienallere, triennallere ve fuarlara katıldı. 1986 Yılında I. Trofeo Rafaello Milano-Italia Birincilik Ödülü ve 1987 yılında II. Trofeo Dürer Milano-Italia Üçüncülük Ödülü aldı. Halen çalışmalarını İstanbul’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Resimlerinde düşsel mekanlar içinde, kurgusal yaşam sahneleri, genç kadın figürleri yer alır. Fantazya, bu resmin oluşumunda yönlendirici bir işlev taşır. (Yayın: Katalog, Şekerbank Sanat Galerisi Yay., 1991, Ankara). Südor graduated from the Bedri Rahmi Eyüboğlu Studio in the Department of Painting at Istanbul State Academy of Fine Arts. She received her MFA at the same academy. She continued her studies in Italy between 1970 and 1974. She has had exhibitions in Italy and Australia. She held her first solo exhibition in Istanbul in 1976. She has held more than 40 solo exhibitions and participated in approximately 50 group exhibitions. She has participated in numerous biennials, triennials and fairs. Her awards include the 2nd Trofeo Rofodlo Award Milano- Italia (First Prize) in 1986 and the 1st Trofeo Dürer Award Milano-Italia (Third Prize). She still works at her own studio in Istanbul. She portrays speculative scenes of life and young female figures in imaginary settings. Fantasy has a directing role in the formation of this painting. (Published in the Catalogue of Şekerbank Art Gallery, 81, Ankara)