SÜDOR, Teoman

Teoman SÜDOR, "İsimsiz",1985, Tuval Üzerine Yağlıboya,92x116 cm.
SÜDOR, Teoman ( İstanbul, 1943 )
1968’de İDGSA Resim Bölümü’nü bitirdi. 1970-1974 yıllarında, İtalya’da Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzmanlık öğrenimi gördü. İtalya ve Avusturya’da sergiler yaptı. Türkiye’de ilk kişisel sergisini 1976’da İstanbul’da (Cumalı) açtı. Resimlerinde soyutlayıcı ve fantastik bir anlayışın izleri egemendir. Südor graduated from the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Arts and has studied at the Rome Academy of Fine Arts. He has held exhibitions in Italy and Austria and had his first personal exhibition in Istanbul. He is currently teaching at Yıldız University. The traits of abstractionist and fantastic approaches are dominant in his paintings.