SMART, Rebecca

Rebecca SMART, "Naked Raku Vessel",Seramik-Vazo(Raku), Çap:16 Yük:8,5 cm.
Rebecca SMART, "Saggar FiredBottle",Sagar Pişirimli kap, Çap:11 Yük:15 cm.
SMART, Rebecca