SONTAŞ, Hale

Hale SONTAŞ, "İsimsiz",1988,Tuval Üzerine Yağlıboya, 100x80 cm.
Hale SONTAŞ,  "İsimsiz",1988, Kontraplak Üzerine Yağlıboya,70x48 cm.
SONTAŞ, Hale ( İstanbul, 1943 )
Bir süre, İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi okuduktan sonra 1962’de İDGSA Resim Bölümü’ne girdi. 1968’de Bedri Rahmi atölyesinde öğrenim görmüş olarak mezun oldu. 1967’de İsviçre’de resim çalışmaları gerçekleştirdi. Yurtdışına, araştırma ve inceleme gezileri yaptı. Aubusson’da duvar halısı üzerinde çalıştı. İlk kişisel sergisini 1970’te İstanbul’da (Taksim) açtı. Aynı yıl Hereke’de, düğümlü halı tekniğine ilişkin denemeler yaptı. 1971’de bir yıl kadar Fransa’da kalarak araştırmalarını geliştirdi. Resimlerinde, iki dönem ayırdedilebilir: 1970-1974 arasında, soyutçu anlayış, bir ölçüde fantezinin de yönlendirici etkisi altında biçimlendirilir. Daha sonraki çalışmalarında, fantezi öğesi ön plana çıkar, bu arada figüratif bir eğilim ağır basmaya başlar. Daha çok da bu dönem çalışmalarında, kişiliksel bağıntıların, köklü bir arayış düzeyinde ortaya çıktığı izlenir. After studying art history at Istanbul University, Sontaş continued her studies in the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Arts in 1962. She worked at Bedri Rahmi’s atelier, and graduated in 1968. She studied art in Switzerland and conducted research and expeditions abroad studying wall carpeting in Aubusson. She had her first personal exhibition in Istanbul in 1970. The same year, she studied the technique of knotted carpeting. In 1971, she went to France for a year to continue her research. There are two periods in her paintings. Between 1970 and 1974, her abstractionist approach was shaped under the direct influence of fantasy. In her later works, the fantasy element comes forth in an emphasis on figurative tendency. In these paintings, personal relationships appear at a dramatic level.