TSWETKOV, Nikolay

Nikolay TSWETKOV, "Angel Hranitel",1997,Tuval Üzerine Yağlıboya,53 x 75 cm.
TSWETKOV, Nikolay ( RUSYA, 1946 )
1975 yılında V.MUHİNA Sanat Akademisini bitirdi. 1990’da Ressamlar Birliğine girdi. 1997’de Uluslararası Master Klas Sanat Festivaline katılan sanatçı 2005 yılı Master ünvanını aldı. Tsvetkov’un Devlet Rus Müzesi, A.S. Puşkin Müzesi, Şehir Tarihi Müzesi Kültür Vakfı (St.Petersburg), Novgorod Müzesi, Arhangelsk Sanat Müzesi ve Tretyakov Galerisi (Moskova)’nde eserleri bulunmaktadır. İlk kişisel sergisini 1991’de Puankahar Sanat Galerisinde (Finlandiya) açtı. Graduated from V.Muhina Art Academy in 1975. Attended Painters Union in 1990.Tsvetkov is a well know painters in Russia, some of his works can be seen in museums;State Russia Museum, A.S. Puşkin Museum, City History Museum Culture Foundation,(St Petersburg),Norgorot Museum, Arhangelsk Art Museum and Tretyakov Gallery(Moskova).Attended International Master Class Art Festival in 1997 and received “Master” title in 2005. Sanat özellikleri: Tsvetkov’un ilham kaynağı, derin felsefeyle insan ruhunun uzayda sonsuzluğa ulaşmasıdır. Tsvetkov’s paintings inspires from reunited human soul in space and eternity with in deep philosophy
Ödüller: 
Selected Exhibtion 1991 Puankahar Finland 1993 Ştutgart Germany 1993 Grenkah- Vilen Germany