ULUDOĞAN, Naim

Naim ULUDOĞAN, "At",1984,Tuval Üzerine Yağlıboya,38x55 cm.
ULUDOĞAN, Naim (İşkodra,1911-İstanbul,2010)
Kuleli Askeri Lisesi'nde ilk resim derslerini Sami Yetik'ten aldı. 1933'te Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Harita genel komutanlığında çalıştı. 1947'de Asker Ressamlar Derneği'ne üye oldu. GEE resim iş bölümüne dışardan sınavla girerek resim öğretmenliği belgesi aldı. Askeri okullarda beş yıl resim öğretmenliği yaparak 1950'de emekli oldu. 1965 1980 yılları arasında Ülkü Uludoğan ile "Baba-Kız" adı altında ortak sergiler düzenledi. 1981'de İstanbul'a yerleşti. He took his first painting lessons from Sami Yetik at the Kuleli Military High School. In 1933, he completed his education at the Military Academy and worked in the General Commandership of Cartography. In 1947, he became a member of the Association of Military Artists. He was granted a teaching qualification when he passed exams of the Department of Painting at the Gazi Education Institute. He retired in 1950 after teaching painting for five years in military schools. From 1965-1980, he held joint exhibitions named ‘Father-Daughter’with Ülkü Uludoğan. In 1981, he moved to Istanbul.