UYANIK, Mehmet

Mehmet UYANIK,"Figür",Çini Mürekkebi,38x28 cm.
UYANIK, Mehmet ( Bozkır, 1946 )
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 25 i yurt dışı olmak üzere 29 kişisel sergi açtı.Yurt dışında 5 seramik sempozyumu. 1 taş heykel sempozyumuna, yurt içinde de çok sayıda sanat etkinliklerine katıldı. En önemli ödülleri 1981-DRH Sergisi Heykel Başarı Ödülü, 1981-Yeni Eğilimler Heykel,Başarı Ödülü’dür. “Sanat etkin bir eğitim aracıdır” diyen sanatçı yurt dışında özellikle Almanya’da çok sayıda Workshop a katılmıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Uyanık graduated from the Istanbul State School of Applied Fine Arts. He has held 29 solo exhibitions, 25 of which were abroad. He has taken part in 5 ceramics symposia and 1 stone sculpture symposium abroad, as well as various art events in Turkey. His two significant awards are the Scupture Achievement Award at the State Painting and Sculpture Exhibition in 1981 and the Sculpture Achievement Award at the New Tendencies Exhibition in 1981. Mehmet Uyanık, an artist emphasizing that, “art is an effective means of education”, took part in various workshops abroad, mainly in Germany. He is a faculty member in the Faculty of Fine Arts at Çanakkale Onsekiz Mart University.