VARINCA, Adnan

Adnan VARINCA,"Tabak ve Elma",Tuval Üzerine Yağlıboya,27x40 cm.
VARINCA, Adnan ( İstanbul 1918 - İstanbul 2014 )
1938’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra yazıldığı İDGSA Resim Bölümü’nde L. Levy ve Bedri Rahmi atölyelerinde çalıştı. 1949-1956 yılları arasında ortaöğretim kurumlarında resim öğretmenliği yaptı. İlk kişisel sergisini 1949’da İstanbul’da (Fransız kültür Merkezi) açtı. 1957-1963 arasında Paris’te yaşadı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da 1975’te Şehir Galerisi’nde toplu yapıtlarını sergiledi. After graduating from Galatasaray High School in 1938, he worked in L.Levy’s and Bedri Rahmi’s workshops in the Department of Painting at the Istanbul State Academy of Fine Arts. He worked as an art teacher in secondary schools between 1949 and 1956. He held his first personal exhibition in Istanbul (at the French Institute) in 1949. He lived in Paris from 1957 to 1963. After returning to Turkey, he exhibited his collected works of art in the Istanbul, City Gallery in 1975. Ödül: Sanat özellikleri: Görüntüyü ve nesneyi, leke düzeyinde, yalın bir form anlayışı içinde, her tür perfeksiyondan uzak tuttuğu resimlerinde, gerçeklikle gerçek dışı, olağanla olağan-dışı birbiri içinde erir, sınırların kesinliği kaybolur. Nesneler, nesne form’lara dönüşür. anlatımcı görüş açısı, belirginlik kazanır. 1940 kuşağı içinde özgün bir kimliğin ve kişiliğin temsilcisi olarak Adnan Varınca, ışık-leke ve renk üçgenine dayalı bir çözüm modelini geliştirmekte, bu yönüyle genç kuşak ressamlarının yolunu aydınlatmaktadır. In his paintings, images and objects are represented at the level of spot in a plain form and far from perfection; definiteness of boarders between real and unreal, usual and unusual disappear. Objects turn into object forms, and an expressionalist view becomes clear. As a representative of the 1940 generation, Adnan Varınca developed a model based on light, spot and color, with which he shed light on the path of a new generation of artists.
Ödüller: 
1980 Sedat Simavi Vakfı (Görsel Sanatlar Ödülü) (T.Erol ile) He is the winner of the First Prize for Visual Arts, with T. Erol, granted by the Sedat Simavi Foundation in 1980