WANDREY, Petrus

Petrus WANDREY,"Unity",1991,Litografi,100x140 cm.
WANDREY, Petrus ( Dresden, 1939 )
1964-1968 yılarında Hamburg’da Sanat Eğitimi Lisesi’nde okudu. Dostluğu ile onu teşvik eden Salvador Dali’den etkilendi. 1978’de “Bilim ve Ötesi” başlıklı ana eseri ile “Digitalismus” kavramını yarattı.Bu eser ilk olarak Birleşmiş Milletler’de sergilendi ve şimdi New York’da Fordham Üniversitesi’nin Loewenstein Merkezi’nde bulunmaktadır.Petrus Wandrey imajlarını bilgisayar yapı ve materyallerinden olusturmaktadır. Ayrıca heykeller, kinetik objeler ve boya üzerinde de çalışmaktadır. Sanatçı Hamburg’da aşamaktadır. From 1964 to 1968, Wandrey studied at the School of Art Teaching in Hamburg. He was affected by Salvador Dali who encouraged him. He created the concept of ‘Digitalismus’ with his masterpiece ‘Science and metaphysics’ in 1978. This masterpiece was first exhibited at the United Nations and is currently at Fordbam University in New York. Petrus Wandrey forms his images with computer units and materials. He also works on sculpture, kinesthetic objects, and coloring. He lives in Hamburg.