ZEYREK, Güven

Güven ZEYREK, "Kapılar",1983,Tuval Üzerine Yağlıboya, 55x55 cm.
Güven ZEYREK, "Kapılar",1983,Yağlıboya, 35,5 x 24,5 cm.
Güven ZEYREK, "Kapılar",1984,Tuval Üzerine Yağlıboya, 35 x 24 cm.
ZEYREK, Güven ( Ayvalık, 1935 )
İlk sanat bilgilerini, ortaöğrenimi sırasında Adnan Turani’den aldı. 1957 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 47 kişisel sergi açtı, yüzlerce grup sergilere katıldı. 4 ödül aldı, en önemli bulduğu iki ödülü; Vakko Resim Yarışması Mansiyonu ve DYO Resim Sergisi Ödülü’ dür. Sanatçı, çalışmalarını İzmir’de sürdürmektedir. Zeyrek began his art work with Adnan Turani during his secondary education. He graduated from the Department of Arts and Crafts, at the Gazi Education Institute in 1957. He has held 47 solo exhibitions, and has participated in hundreds of group exhibitions. The winner of 4 awards, including an Honorary Mention at the Vakko Painting Competition and the DYO Painting Exhibition Award, Güven Zeyrek currently performs his art in Izmir.