Güncel Etkinlikler

Etkinlik Başlığı:

" 90 da 90 Senfonik Kaligrafi Sergisi" Sanatçı Etem Çalışkan

Tarih: 19 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Yer: Çağdaş Sanatlar Müzesi
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi
Türü: Sergiler